VCP CrossFit Huizen

Een vertrouwenscontactpersoon is binnen een sportvereniging of sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.  

Deze persoon fungeert als eerste opvang voor leden, sporters, ouders van leden of toeschouwers, met een klacht of een vraag.  

Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door naar geschikte hulp.  

Om vertrouwenscontactpersoon te worden is het volgen van de cursus Vertrouwenscontactpersoon vereist. Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF. 

Binnen CrossFit Huizen is Benny van Effrink vanaf 1 januari 2023 vertrouwenscontactpersoon. Hij heeft de cursus met goed gevolg afgesloten. 

“Ik hoop dat ik als vertrouwenscontactpersoon een centraal aanspreekpunt kan zijn en dat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat iedereen in een veilige omgeving sport kan beoefenen.  

Mijn taak is om naar jou te luisteren wanneer je een vraag hebt of met een probleem zit. Wij gaan dan samen naar een oplossing zoeken. Alle stappen die hiervoor nodig zijn, worden met jou besproken, zodat er niets gebeurt wat jij niet wilt. Dit kan zelfs helemaal anoniem.  

Ik heb een geheimhoudingsplicht en mag niets met anderen delen. Mocht er zich echter een situatie voordoen waarin de veiligheid van anderen in gevaar is of als er sprake is van strafbare feiten, dan ben ik verplicht hier melding van te maken. 

Uiteraard zal ik in alle gevallen mijn best doen om je het beste advies of hulp te bieden.”

Je kan mij via bereiken via:

Tel: 06-29605059 
Email: Benny@crossfithuizen.com